cabecera1
cabecera2

Directorio


TELÉFONOS DE INTERÉS:
Emergencias 112
Urgencias sanitarias 061
Incendios Forestales 085
Tesorería General de la Seguridad Social - Porriño 986 34 82 76
Agencia Tributaria - Vigo 986 202 411
Agencia Tributaria - Tui 986 600 400
Delegación da Consellería de Facenda - Vigo 986 226 408
Registro Mercantil - Pontevedra 986 847 244
Notaría de O Porriño 986 331 360
Notaría de Tui 986 600 661
Concello de O Porriño - Centralita 986 335 000
Cámara de Comercio de Vigo 986 432 533
Cámara de Comercio de Tui 986 600 216
RENFE - Estación de Porriño 902 240 202
INEM - Torneiros - Porriño 986 331 362
FENOSA - Averías 901 404 040
Telefónica - Averías 1004
R - Averías 1445
Tele2 Comunitel - Averías 1552
TAXIS - Porriño 986 330 014
Guardia Civil - Porriño 986 331 331
Proteción Civil - Torneiros 608 182 069
Bomberos - As Gándaras 986 342 858
Servicio Municipal de Aguas - Porriño 986 335 000
Correos - Porriño 986 334 455
Repsol Butano - Averías 986 121 212
Centro de Salud - Porriño 986 337 320
Información toxicológica 915 620 420
4B, MASTERCARD, VISA 902 114 400
RED 6000 902 206 000
SERVIRED 902 192 100